УМОВИ НАДАННЯ ОНЛАЙН-ДОПОМОГИ

ПУНКТ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Ціна за вирішення одного екзамену, що складається із 25 тестових питань, складає від 600₴ залежно від типу тестів (відкриті/закриті/розрахункові);
1.2 Ціна за вирішення одного екзамену, що складається із 50 тестових питань, складає від 750₴ залежно від типу тестів (відкриті/закриті/розрахункові);
1.3 Ціна за вирішення одного екзамену становить від 750₴ з наступних предметів: англійська мова, німецька мова, іспанська мова; міжнародний маркетинг, міжнародні фінанси,  міжнародна безпека, європейська інтеграція, МЕДУ, облік у зарубіжних країнах, облік за міжнародними стандартами звітності, макрофінансовий аналіз, економіко-математичні моделі та методи (ЕМММ), якщо в структурі екзаменаційного білету наявно 25 тестів або 5 завдань. В інших випадках вартість екзамену встановлюється відповідно до кількості і обсягу завдань;
1.4. Ціна за вирішення одного завдання становить від 150₴ до 300₴ з наступних предметів: інформатика, статистика, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, ЕПСТВ, гроші та кредит, фінанси, ПРГД, корпоративні фінанси, ПФІ, інвестування, податкова система, управління витратами, міжнародна економіка, АГД, фінансовий аналіз, організація бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік, управлінський облік, фінансовий облік, звітність підприємств, облік в банках, облік у фінансових установах, облік і звітність, облік у зарубіжних країнах, облік за МСФЗ та ін. Завдання, що мають в собі декілька видів завдань оцінюються в залежності від складності (виконавець має попередити про це замовника). Тестові завдання, що містять в собі від 1 до 10 тестових питань вважається як одне завдання;
1.5. Ціна вирішення одного завдання з вищої математики і теорії ймовірностей залежить від кількості прикладів в ньому. Ціна вирішення одного прикладу становить від 75₴;
1.6. Замовник сплачує кожне вирішене завдання і кожен вирішений приклад. Виконавець не несе відповідальність за результат всього екзамену, якщо замовник замовляє неповний білет, тільки за частину, що виконував Виконавець. Виконавець несе відповідальність за правильність рішення завдання і тайм-менеджмент. Виконавець не несе відповідальності за перенесення рішення в екзаменаційний білет;
1.7. Оформлення замовлення здійснюється тільки за формою:
  1. ВНЗ;
  2. Прізвище Ім'я, номер моб. телефону, що прикріплений до додатку Telegram;
  3. Предмет;
  4. Дата;
  5. Час початку і час завершення іспиту;
  6. Кількість завдань (побажання, вимоги, рекомендації, приклади білету).
1.8. Закріплення за Замовником онлайн-помічника відбувається після внесення повної суми за екзамен;
1.9. У разі, якщо виникла потреба у вирішенні додаткових завдань в зазначений період часу (п. 1.7.5), Помічник може відмовити у виконанні;
1.10. Переказ коштів здійснюється через каси, термінали ПриватБанку http://privatbank.ua/map/ або через систему Приват24 http://privatbank.ua/.
1.11. Реквізити замовнику будуть відправлені в особистому повідомленні у додатку Telegram;
1.12. Оформлення замовлення, процес його виконання і супровід здійснюється у поважливій формі спілкування, без використання табуйованої лексики. У випадку застосування Замовником лайливих слів Виконавець залишає за собою право зупинити надання послуг на будь-якому етапі виконання замовлення.

ПУНКТ 2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
 

2.1. У зазначений період часу (п. 1.7.5) надати необхідну допомогу (п. 1.7);
2.2. Дотримуватися якості, побажань і вимог замовника (п.1.7.6);
2.3. Вирішення завдання здійснюється Виконавцем у відповідності до узгоджених із Замовником побажань та рекомендацій напередодні замовлення. Вимоги, що не були чітко озвучені до фактичного замовлення (оплати) до уваги Виконавця не приймаються, відповідальність на Виконавця покладається лише за попередньо узгоджені умови співпраці. 
2.4. Якщо онлайн-помічник був заброньований Замовником, але останній не скористався допомогою, Виконавець залишає собі половину суми від внесених коштів на один іспит, решту суми зобов'язаний повернути Замовнику.
2.5. Якщо онлайн-помічник був заброньований Замовником на конкретний час іспиту, але його початок змістився, то через 30 хвилин очікування Виконавець залишає собі суму в розмірі вартості одного замовленого завдання з суми коштів, що була внесена для виконання іспиту. Через 45 хвилин очікування від вказаного часу початку іспиту Замовник має право відмовити у виконанні. Якщо Замовник не скористався послугою, решту суми Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику.
2.6. Якщо Замовник замовляє не весь екзамен, а деякі завдання - гарантія загального результату змімається з Виконавця. Замовником сплачується за кількість виконаних завдань Виконавцем з розрахунку із загальної суми за екзамен/модуль. Якщо Замовник підтверждує неправильність завдань, виконуваних Виконавцем, такі завдання не оплачуються Замовником.   

ПУНКТ 3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
 

3.1. З метою закріплення за собою онлайн-помічника в зазначений період часу (п. 1.7.5), необхідно внести суму за повний екзамен або в розмірі передбачуваної кількості завдань, помножених на вартість 1 завдання відповідної групи предметів. Зберегти чек, сфотографувати його і надіслати фото Виконавцю.
3.2. Якщо було вирішено додаткові завдання крім кількості, зазначеного в п. 1.7.6, Замовник зобов'язаний внести решту суми в день надання допомоги.
3.3. Дотримуватись положенням інструкції. Інструкція Замовнику буде вислана не пізніше, ніж у день перед іспитом.
3.4. У разі, якщо в вирішенні завдання була допущена помилка з провини онлайн-помічника і, в результаті, завдання було оцінено в 0 балів, Виконавець зобов'язаний повернути гроші в день, коли Замовником надано відповідне підтвердження.
3.5. Відповідним підтвердженням вважається фото екзаменаційного білета, на якому зображено рішення, що в точності відповідає відправленому помічником, і зауваження екзаменатора, що вказують на допущену помилку. У разі відсутності вищевказаного, приймаються до розгляду фактичні аргументи, що посилаються на методичні вказівки ВНЗ зазначеного предмета.
3.6. Надсилаючи форму замовлення, Замовник погоджується на умови співпраці, викладені в положеннях цього документу.